top of page

Enlightened Phoenix Group

Public·158 members
Maksim Romanov
Maksim Romanov

SPSS ANALIZI


SPSS programı başta anket analizleri olmak üzere sağlık bilimleri ve fen bilimleri alanlarında da elde edilen bazı ölçümlerin analiz edilmesi için kullanılır. Verilerin sayısal olarak dağılımlarının (adet bazında )belirlenmesinde frekans analizi kullanılır. Elde edilen verilere ilişkin ortalama, standart sapma, mod, medyan gibi değerlerin hesaplanmasında ise tanımlayıcı istatistiklerden yararlanılır. Frekans analizi ile tanımlayıcı istatistikler temel analizler olup kolaylıkla yapılabilmektedir. Karşılaştırma ya da ilişki analizleri parametrik ve non parametrik adında iki grup altında toplanır.
SPSS ANALIZI


Download: https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Furlcod.com%2F2uiPkO&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw1U_gu6WF7ATgNbccsuVq8lKarşılaştırma analizlerine ek olarak regresyon ve korelasyon gibi ilişki analizleri de SPSS programında yapılabilmektedir. Regresyon analizleri sadece normal dağılım gösteren verilere uygulanırken, korelasyon analizi hem normal dağılım gösteren hem de normal dağılım göstermeyen verilere uygulanabilmektedir.


SPSS Veri Analizi (Statistical Package for the Social Sciences), IBM şirketine ait olan ve istatistiksel analiz için kullanılan bir programdır. Genellikle sosyal bilimler alanında çeşitli uygulamalarda, örneğin pazar ve anket araştırmaları, kullanılsa da tıp, eğitim ve mühendislik alanlarında da sıklıkla kullanılan bir programdır. Ayrıca, SPSS, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin tez çalışmalarında, tezlerindeki verilerin analizi için sıkça kullandıkları bir uygulamadır. SPSS programında aşağıdaki istatistiksel analizler (Şekil 1) rahatlıkla yapılabilmektedir:


j) Diğer analizler (Mekansal ve zamansal modelleme, kalite kontrol analizi, güvenilirlik analizi, sınıflandırma, tahmin, kurtulma analizleri, boyut küçültme, çoklu cevap ve tahmin analizleri v.s.


SPSS Hizmeti konusunda istatistikavm.com disiplinli, gerçek ve profesyonel destek vermektedir. SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), IBM şirketine ait olan ve istatistiksel analiz için kullanılan bir programdır. Genellikle sosyal bilimler alanında çeşitli uygulamalarda, örneğin pazar ve anket araştırmaları, kullanılsa da tıp, eğitim ve mühendislik alanlarında da sıklıkla kullanılan bir programdır. Ayrıca, SPSS, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin tez çalışmalarında, tezlerindeki verilerin analizi için sıkça kullandıkları bir uygulamadır.


Bu derste şu konular ele alınmaktadır: istatistikte temel kavramlar, SPSS'e giriş, veri girişi, kodlama, değişken yaratma, korelasyon analizi, kategorik veri analizi, t testi, ANOVA, ANCOVA, açıklayıcı faktör analizi, regresyon analizi, lojistik regresyon analizi ve araştırma bulgularının sunumu. 041b061a72


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

bottom of page